Půjčka 123

U nás je půjčka snadná. Úplně snadná nebankovní půjčka. Stačí 3 kroky a půjčka je vaše. Nyní už si stačí jen vyplnit online žádost o půjčku

Požádat

Půjčka 123, nebankovní půjčka, rychlá nebankovní půjčka

Nebaví Vás již život na vesnici, kde jste od mala vyrůstali s rodiči, kteří si mysleli, že Vás ve vesnici udrží? Opak je pravdou, chcete, co nejrychleji se odstěhovat do města, ale Vaše finanční situace to nedovoluje. Proto všemi různými způsoby hledáte, kde získat finanční pomoc.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Na trhu existuje spousta společností, které nabízejí pomoc v těchto případech, touto společností je i ta naše. Poskytujeme služby ohledně financování nemovitostí, kdy se snažíme o maximální spokojení našich klientů. Jaké služby tedy poskytujeme? Ve Vašem případě si potřebujete půjčit na nové obydlí ve městě. Byt nebo dům máte vybraný, ale schází Vám k tomu jen nutnost si půjčit.

Jakou půjčku poskytujeme? Naše společnost nabízí půjčky bez registru v rozsahu od 100.000 až do 50.000.000,- Kč s tím, že je nutné tuto půjčku zajistit nemovitostí. Předpokládáme, že žádnou nemovitost nevlastníte, jestliže bydlíte stále s rodiči. Pokud ano můžete pomocí ručit, v opačném případě půjčku může zajistit nemovitostí třetí osoba. O jakou nemovitost se může jednat? Zpravidla to bývá dům nebo byt, ale může to být i pozemek nebo orná půda. Prakticky se může jednat o vše, co je zapsané na katastrálním úřadě. V případě právních vad nebo exekučního řízení na nemovitosti, vše řádně opravíme nebo budeme akceptovat.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Odvíjí se výše půjčky od hodnoty nemovitosti? Ano odvíjí, vzhledem k nemovitosti, pomocí které půjčku zajišťujete, Vám půjčíme až 80% z její ceny. V praxi to znamená, že pokud Vaše nemovitost má hodnotu 2.500.000,- Kč, tak Vám maximálně půjčíme 2.000.000,- Kč., což je slušná částka.

Jak půjčku u nás dostanete? Na základě Vaši žádosti ke všemu přistupujeme individuálně a ohleduplně k Vašemu prospěchu. Zeptáme se na Vaše příjmy, zdarma posoudíme a nabídneme produkt, který v případě, že se Vám nebude zamlouvat, tak za něj nic neplatíte. Pokud náš produkt budete akceptovat, půjčku na Váš účet můžeme poskytnout již do 3 dnů od podání žádosti. V případě, že chcete, abychom Vám produkt zpracovali předem, tak za něj neplatíte nic navíc.

Pokud již dlužíte peníze a chcete tuto skutečnost vyřešit, nabídneme Vám možnost okamžité vyplacení exekucí, kdy jednáme s exekutorským úřadem o částce dluhu a snažíme se o její maximální ponížení. Posoudíme nevýhodné půjčky z minulosti, které jste sjednali, a budeme jednat s jejími věřiteli (případně vymáhací agenturou), kde díky získaným kontaktům a dlouholeté praxi se nám daří domluvit lepší podmínky pro vyplacení závazku. V těch horších případech podáme žalobu a jednáme právní cestou k Vašemu prospěchu.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Dlužíte-li u více společností, tak Vám poskytneme možnost tzv. konsolidace, kdy se často dostaneme na značně menší část splátky než před konsolidací.

Jestliže splácíte naši půjčku v pořádku a najednou nebudete mít jak další splátku zaplatit, tak se s Vámi domluvíme na řešení, neboť preferujeme domluvu s klientem před vymáháním peněz a tím i zbytečnému navyšování dlužné částky. Často nastavuje individuální splácení, kdy po určité období splácíte pouze část splátky, např. po dobu 3 let splácíte jen 2/3 splátky. Tímto Vám dokážeme, že se nám jedná o Vaši spokojenost. V opačném případě, kdy si našetříte dostatečné množství financí, tak můžete půjčku předčasně splatit a tím uspoříte budoucí úroky.

Naše společnost se snaží svým klientům vyjít, co nejvíce vstříc a snažíme se jim najít to nejvýhodnější řešení pro jejich finanční problémy, neboť s financování nemovitostí umíme prakticky vše co lze.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovnipujcka123.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.